• vedenie jednoduchého účtovníctva pre fyzické a právnické osoby
 • vedenie podvojného účtovníctva pre fyzické a právnické osoby
 • spracovanie riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmu pre FO
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmu pre PO
 • výpočet preddavkov na daň z príjmu pre FO
 • výpočet preddavkov na daň z príjmu pre PO
 • výpočet splatnej dane
 • výpočet odloženej dane
 • daň z pridanej hodnoty
 • daň z motorových vozidiel
 • daň zo závislej činnosti - ročné zúčtovanie pre zamestnancov
 • daň z nehnutelností
 • zabezpečenie uloženia dokumentov do zbierky listín
 • revízia účtovníctva za predchádzajúce roky
 • rekonštrukcia účtovníctva za predchádzajúce roky
 • spracovanie uzávierok, informácie o hospodárení, o pohľadávkach, záväzkoch, mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta