• poskytovanie poradenstva začínajúcim aj existujúcim podnikateľom
  • založenie spoločnosti s ručením obmedzeným podľa inštrukcií klienta
  • príprava zakladateľských dokumentov a ostatných dokumentov nevyhnutných na založenie a zápis spoločnosti do obchodného registra
  • vyplnenie návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra
  • spolupráca pri zápise zmien spoločnosti do obchodného registra
  • likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným podľa inštrukcií klienta