Našich klientov si vážime a  pristupujeme k nim s  úctou. Kvalita našich služieb je zabezpečená a kontrolovaná externým auditorom a daňovým poradcom.  Zamestnanci firmy sú pravidelne doškoľovaní, aby kvalita služieb bola čo najvyššia.

 

Činnosť spoločnosti je zameraná na:

  • Vedenie účtovníctva
  • Administratívne služby
  • Personalistika
  • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

 

Poskytujeme rôzne formy spolupráce, pričom medzi nejžiadanejšie patrí:

  • spracovanie účtovníctva na našich softvéroch a v našich priestoroch firmy, pričom klient nám zabezpečí iba dodanie účtovných dokladov
  • spracovanie účtovníctva na našich softvéroch v priestoroch klienta v dohodnutom časovom rozpätí
  • spracovanie účtovníctva z časti v našich priestoroch a z časti v priestoroch klienta. Forma spolupráce má využitie najmä u klientov, kde je potrebné, aby boli účtovné doklady neustále k dispozícií pre kienta.

 

         Škála našich ponúkaných služieb je veľmi rozsiahla a je určená nielen pre klientov z obchodnej sféry, ale aj pre súkromnú sféru. Služby nášho poradenstva, vzdelávania a školenia už využilo mnoho študentov pri príprave na záverečné skúšky, mamičiek na materskej dovolenke, ale aj iných pôsobiacich účtovničiek či personalistiek.  Medzi našich klientov patria začínajúci živnostníci, ktorí potrebujú poradenstvo v začiatkoch podnikania, ale aj stredne veľké a veľké firmy, ktoré majú povinnosť viesť účtovníctvo. 

 

 

         Chcete začať podnikať a neviete ako? Neviete sa rozhodnúť, či si založiť živnosť alebo firmu? My vám poradíme. Poskytujeme poradenstvo začínajúcim podnikateľom -  od ich vzniku až po samotnú existenciu,  poskytujeme pomoc a poradenstvo pri zriadení živnosti, založení firmy, poskytujeme dôležité informácie z daňovej oblasti, rady pri zakladaní podnikania. Taktiež vám poradíme z oblasti personalistiky a pracovného práva.

 

 

 

V prípade potreby pre Vás rady vykonáme :

  • Audit účtovnej závierky a daňové poradenstvo

- zabezpečenie auditu a daňového poradenstva
- zastupovanie klienta pri daňovom konaní

  • Pomoc pri zavedení účtovníctva

- pomoc pri zavedení účtovníctva, ak sa klient rozhodne pre interného účtovníka
- iné administratívne, ekonomické a účtovnícke služby podľa požiadaviek klienta